Angol futam

AZ ANGOL FUTAM díjai:
I. helyezés: 10.000 lej
II. helyezés: 2.000 lej
III. helyezés: 1.000 lej

AZ ANGOL FUTAM nevezési díja: 1.500 lej

A nevezés feltételei

• A www.marosszekilofuttatas.ro oldalon a “Jelentkezés” menüpont kötelező és pontos kitöltése elengedhetetlen. A megadott személyes adatok, és elérhetőségek alapján, a szervezők minden versenyzővel felveszik a kapcsolatot, és közös egyeztetést követően személyesen, postai vagy elektronikus úton kérik a nevezéshez szükséges dokumentációt.
• A nevezéshez szükséges dokumentáció beérkezésének határideje: 2019. szeptember 15.
• A Marosszéki Lófuttatás angol futamára a benevezési díj 1500 lej.
• A benevezési iratcsomót személyesen, postán vagy elektronikus úton lehet eljuttatni a szervezőknek (marosszekilofuttatas2018@gmail.com).

• A nevezéshez szükséges dokumentáció és nevezési feltételek:

A. Kitöltött nevezési űrlap.
B. A versenyző személyigazolványának másolata, melyből kitűnik, hogy betöltötte 18. életévét vagy 18 évet be nem töltött versenyző esetén, közjegyző által hitelesített szülői felelősségvállalási nyilatkozat-ilyen esetben előzetesen, személyes egyeztetés szükséges a szervezőkkel.
C. A versenyző segédjének személyigazolvány másolata melyből kitűnik, hogy a versenyző segédje betöltötte 18. életévét.
D. A ló útlevelének másolata, melyből kitűnik, hogy a fertőző kevésvérűségről szóló vérvizsgálati 2019. évi eredménye negatív.
E. Érvényes lóinfluenza elleni oltás ajánlott.
F. Ebben a versenyszámban igazolt és igazolatlan eredetű angol telivérek, magasan angolozott lovak indulhatnak*.
G. Az Angol telivér futamra csak olyan lovat lehet benevezni melynek a tulajdonosa dokumentumokkal igazolhatóan román állampolgár.

Szabályzat

• A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.

• Különösen akadályozásnak minősül és kizárást von maga után:

A. az ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése.
B. ha a lovas a mögötte láthatóan gyorsabban haladó résztvevő elé bevág lovával, hogy az előzést, ezáltal megakadályozza.

• A verseny során ostor, pálca, sarkantyú nem használható! Szabálytalan lovaglásnak számít, és a versenyből való kizárást vonja maga után különösen:

A. a ló szárral való ütlegelése,
B. a megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata.

A ló és lovas felszerelése

A lovas felszerelése:

- Sarokkal ellátott lovaglócsizma, vagy sarokkal ellátott lovaglócipő lábszárvédővel - kötelező
- lovaglónadrág - kötelező,
- a szervezők által biztosított felső ruházat - kötelező,
- kobak – kötelező,
- gerincvédő – kötelező,
- kesztyű,
- szemüveg.

A ló felszerelése:

- patkó a ló 4 lábán,
- pataharang, bokavédő, lábszárvédő,
- angol típusú sportnyereg vagy galoppnyereg hevederrel és kengyelekkel ellátva - kötelező,
- szemellenző nélküli sportkantár - kötelező,
- szügyhám.

• Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a verseny biztonságos lefolyását lehetetlenné teszi vagy kockáztatja, a szervezők a versenyt azonnal leállíthatják.
• A futamra benevezett lónak 3. életévét betöltöttnek kell lennie.
• A versenyben résztvevő lovakon ajánlott a sarokkal ellátott patkó használata.
• A lovasok a helyszínen kitöltenek egy nyilatkozatot, amelyben aláírják, hogy saját felelősségükre versenyeznek és elfogadják a rendezvényen biztosított versenyfeltételeket, bejárták és elfogadták a versenypályát. Ennek értelmében, a szervezők baleset esetén sem a lovas, sem a ló testi sérülése miatt nem vállalnak felelősséget.

A verseny menete

• A futamok résztvevői a kisorsolt számú rajthelyről, segédjük felvezetésével rajtolnak. A sorsolás módját a szervezők határozzák meg.
• A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.
• A lovasok a versenypálya teljes területét igénybe vehetik a futam során, a lovak és egymás testi épségét nem veszélyeztetve.
• Ha a versenyző a verseny alatt elhagyja a pálya területét vagy leesik a lováról, az automatikusan a versenyből való kizárást vonja maga után.
• A futam győztese az a ló-lovas páros, aki a versenytáv teljesítése után elsőként halad át a célvonalon.
• A verseny menetét a versenybíróság felügyeli és bírálja el.

Általános rendelkezések

1. Az angol futam távja kb. 1.400 m.
2. A versenypálya szalaggal zárt.
3. Egy futamban legtöbb öt induló vesz részt.
4. A szervezők a versenyre benevezett lovasok és lovak számára biztosítják az ellátást (étkezés, szállás sátorban).**
5. A Nevezési lap kitöltésével, minden versenyző aláírja, hogy a Marosszéki Lófuttatáson való nevezés feltételrendszerét megismerte, megértette és elfogadta.
6. A versenyzők ruházata: saját lovaglónadrág, sarokkal ellátott lovaglócsizma, és a szervezők által biztosított egységes, felső ruházat.
7. Kötelező saját kobak- és gerincvédő használata.
8. A verseny ideje alatt a rendezők sürgősségi orvosi (mentőautó) ellátást biztosítanak a versenyzők számára.
9. A verseny ideje alatt a szervezők állatorvosi szolgálatot biztosítanak a versenyzők számára, a lovasok saját költségére.
10. A szervezők patkolókovácsot is biztosítanak a rendezvény ideje alatt, a versenyzők saját költségére.
11. Előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén a szervezők fenntartják a versenykiírás és a programváltoztatás jogát.
11. A versenyen induló lovast érintő kárért, elmaradt haszonért vagy bármely vagyoni, illetve nem vagyoni hátrányért a szervezők kárpótlást nem biztosítanak, felelősséget nem vállalnak.
12. A rendezők semmilyen balesetért, sérülésért, a lovakban, illetve a felszerelési tárgyakban keletkezett bármely kárért felelősséget nem vállalnak.
13. Szabálysértés esetén történő kizárás miatt a lovas nem követelhet kártérítést.
14. A szabályzatban foglaltak be nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után.

*Az igazolatlan eredetű angol telivérek vagy igazolatlan eredetű magasan angolozott lovak esetében a versenyen való részvétel engedélyezéséről a szervezők által felállított szakbizottság fog döntést hozni, a jelentkezőktől előzetesen bekért információk alapján, az információk vételezése utáni legkésőbb 72 órán belül. Magasan angolozott ló alatt, azt a versenylovat értjük, melynek génállományában 75%-ot meghaladja az angol telivér aránya vagy igazolatlan eredetű angol telivér jellegű ló.
**A szervezők által biztosított sátrakba a szállást igénybe vevő versenyzőnek, maga kell gondoskodnia matracról, hálózsákról, takaróról és a sátorozás esetleges más szükségletiről.

 

Comments are closed