Huszárfutam

A HUSZÁRFUTAM díjai:

I. helyezés: 1.500 lej
II. helyezés: 800 lej
III. helyezés: 500 lej

A nevezés feltételei

• A www.marosszekilofuttatas.ro oldalon a “Jelentkezz” menüpont kötelező és pontos kitöltése elengedhetetlen. A megadott személyes adatok és elérhetőségek alapján, a szervezők minden versenyzővel felveszik a kapcsolatot, és közös egyeztetést követően személyesen, postai vagy elektronikus úton kérik a nevezéshez szükséges dokumentációt.
• A nevezéshez szükséges dokumentáció beérkezésének határideje: 2018. június 15.
A Marosszéki Lófuttatás Huszárfutamára díjmentesen lehet benevezni.
• A benevezési iratcsomót személyesen, postán vagy elektronikus úton lehet eljuttatni a szervezőknek (marosszekilofuttatas2018@gmail.com).
• A nevezéshez szükséges dokumentáció és nevezési feltételek:

A. Kitöltött nevezési űrlap.
B. A versenyző személyigazolványának másolata melyből kitűnik, hogy betöltötte 18. életévét.
C. A versenyző segédjének személyigazolvány másolata melyből kitűnik, hogy a versenyző segédje betöltötte 18. életévét*.
D. A ló útlevelének másolata, melyből kitűnik, hogy a fertőző kevésvérűségről szóló vérvizsgálati 2018. évi eredménye negatív.
E. Érvényes lóinfluenza elleni oltás ajánlott.
F. Ebben a versenyszámban minden fajtájú loval indulhatnak a versenyzők, kivéve az angol telivért**.
G. A versenyszám résztvevője tagja kell legyen valamely hagyományőrző huszáregyesületnek.
H. Egy huszáregyesület legfeljebb 2 versenyzőt indíthat a megmérettetésen.
I. A versenyre való nevezés feltétele, hogy a versenyző hagyományőrző huszárként részt vegyen a szervezők által rendezett esetleges protokolláris rendezvényeken, ha ezek összhangban állnak egyesületének szabályzatával.

Szabályzat

• A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.
• Különösen akadályozásnak minősül és kizárást von maga után:

A. az ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése.
B. ha a lovas, a mögötte láthatóan gyorsabban haladó résztvevő elé bevág lovával, hogy az előzést, ezáltal megakadályozza.

• A verseny során ostor, pálca, sarkantyú nem használható! Szabálytalan lovaglásnak számít, és a versenyből való kizárást vonja maga után különösen:

A. a ló szárral való ütlegelése,
B. a megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata.

A ló és lovas felszerelése:

A lovas felszerelése:

- hiteles hagyományőrző huszár egyenruha mely tükrözi a képviselt egyesület által megjelenített huszárezred viseletét és szabályzatát szablya és sarkantyú illetve mente nélkül,
- sarokkal ellátott lovaglócsizma- kötelező,
- huszárcsákó – kötelező,
- gerincvédő – nem kötelező de ajánlott az egyenruha alá rögzíteni ha lehetséges,
- kesztyű.

A ló felszerelése:

- patkó a ló 4 lábán,
- pataharang, bokavédő, lábszárvédő,
- angol típusú sportnyereg vagy a képviselt huszárcsapat által használt katonai nyereg hevederrel és kengyelekkel ellátva- kötelező,
- szemellenző nélküli sportkantár vagy a hagyományőrző huszárcsapat által használt más típusú kantár- kötelező,
- szügyhám vagy szügyelő,
- farokmartingál,
- Sabrak.

• Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a verseny biztonságos lefolyását lehetetlenné teszi vagy kockáztatja, a szervezők a versenyt azonnal leállíthatják.

• A futamra benevezett lónak 4 évét betöltöttnek kell lennie.

• A versenyben résztvevő lovakon ajánlott a sarokkal ellátott patkó használata.

• A lovasok a helyszínen kitöltenek egy nyilatkozatot, amelyben aláírják, hogy saját felelősségükre versenyeznek és elfogadják a rendezvényen biztosított versenyfeltételeket, bejárták és elfogadták a versenypályát. Ennek értelmében, a szervezők baleset esetén sem a lovas, sem a ló testi sérülése miatt nem vállalnak felelősséget.

A verseny menete

• A futamok résztvevői a kisorsolt számú rajthelyről, segédjük felvezetésével rajtolnak.

• A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.

• A lovasok a versenypálya teljes területét igénybe vehetik a futam során, a lovak és egymás testi épségét nem veszélyeztetve.

• Ha a versenyző a verseny alatt elhagyja a pálya területét vagy leesik a lováról, az automatikusan a versenyből való kizárást vonja maga után.

• A futam győztese az a ló-lovas páros, aki a versenytáv teljesítése után elsőként halad át a célvonalon.

• A verseny menetét a versenybíróság felügyeli és bírálja el.

Általános rendelkezések

1. A Marosszéki Lófuttatás huszárfutamának távja kb. 1.200 m.
2. A versenypálya szalaggal zárt.
3. Egy futamban legtöbb négy induló vesz részt.
4. A szervezők a versenyre benevezett lovasok és lovak számára biztosítják az ellátást (étkezés, szállás sátorban).***
5. A Nevezési lap kitöltésével, minden versenyző aláírja, hogy a Marosszéki lófuttatáson való nevezés feltételrendszerét megismerte, megértette és elfogadta.
6. A versenyzők ruházata: Hiteles hagyományőrző huszár egyenruha mely tükrözi a képviselt egyesület által megjelenített huszárezred viseletét és szabályzatát szablya és sarkantyú nélkül.
7. Ajánlott a gerincvédő használata.
8. A verseny ideje alatt a rendezők sürgősségi orvosi (mentőautó) ellátást biztosítanak a versenyzők számára.
9. A verseny ideje alatt a szervezők állatorvosi szolgálatot biztosítanak a versenyzők számára a lovasok saját költségére.
10. A szervezők patkolókovácsot is biztosítanak a rendezvény ideje alatt a versenyzők saját költségére.
11. Előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén a szervezők fenntartják a versenykiírás és a programváltoztatás jogát.
11. A versenyen induló lovast érintő kárért, elmaradt haszonért vagy bármely vagyoni, illetve nem vagyoni hátrányért a szervezők kárpótlást nem biztosítanak, felelősséget nem vállalnak.
12. A rendezők semmilyen balesetért, sérülésért, a lovakban, illetve a felszerelési tárgyakban keletkezett bármely kárért felelősséget nem vállalnak.
13. Szabálysértés esetén történő kizárás miatt a lovas nem követelhet kártérítést.
14. A szabályzatban foglaltak be nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után.

* Ha a versenyre jelentkező huszár még nem töltötte be a 18 életévét de a szervezők által felállított szakbizottság a versenyre alkalmasnak nyilvánítja akkor érvényes szülői beleegyezéssel is részt vehet a versenyen.

**Az igazolatlan eredetű lovak esetében a a szervezők által felállított szakbizottságnak kell megállapítani, hogy a ló nem angol telivér.

***A szervezők által biztosított sátrakba a szállást igénybe vevő versenyzőnek maga kell gondoskodnia matracról, hálózsákról, takaróról és a sátorozás esetleges más szükségletiről.

Comments are closed