Marosszéki Lófuttatás

MAROSSZÉKI LÓFUTTATÁS díjai:
I. helyezés: 5.000 lej
II. helyezés: 3.500 lej
III. helyezés: 2.500 lej

A Marosszéki Lófuttatás szervezői a Marosszéki Lófuttatás futamra nevező, azon versenyzők számára, akiknek lovai az állatorvosi vizsgálaton sikeresen vettek részt 500 RON lószállítási támogatást biztosítanak lovanként.

A nevezés feltételei

• A www.marosszekilofuttatas.ro oldalon a “Jelentkezz” menüpont kötelező és pontos kitöltése elengedhetetlen. A megadott személyes adatok és elérhetőségek alapján, a szervezők minden versenyzővel felveszik a kapcsolatot, és közös egyeztetést követően személyesen, postai vagy elektronikus úton kérik a nevezéshez szükséges dokumentációt.
• A nevezéshez szükséges dokumentáció beérkezésének határideje: 2019. szeptember 15.
• A Marosszéki Lófuttatás Szent György Futamára a benevezés díjtalan.
• A benevezési iratcsomót személyesen, postán vagy elektronikus úton lehet eljuttatni a szervezőknek (marosszekilofuttatas2018@gmail.com).
• A nevezéshez szükséges dokumentáció és nevezési feltételek:

A. Kitöltött nevezési űrlap.
B. A versenyző személyigazolványának másolata, melyből kitűnik, hogy betöltötte 18. életévét vagy 18 évet be nem töltött versenyző esetén közjegyző által hitelesített szülői felelősségvállalási nyilatkozat szükséges. Ez utóbbi esetben előzetesen, személyes egyeztetés szükséges a szervezőkkel. 
C. A versenyző segédjének személyigazolvány másolata, melyből kitűnik, hogy a versenyző segédje betöltötte 18. életévét vagy 18 évet be nem töltött versenyző esetén közjegyző által hitelesített szülői felelősségvállalási nyilatkozat-ilyenesetben előzetesen személyes egyeztetés szükséges a szervezőkkel. .
D. A ló útlevelének másolata, melyből kitűnik, hogy a fertőző kevésvérűségről szóló vérvizsgálati 2019. évi eredménye negatív.
E. Érvényes lóinfluenza elleni oltás ajánlott.
F. Ebben a versenyszámban olyan fajtájú lovakkal indulhatnak a versenyző, melyek genetikájában az angol telivér aránya származási – dokumentumokkal igazolhatóan – nem haladja meg a 75%-ot.*

Szabályzat

A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.
• Különösen akadályozásnak minősül és kizárást von maga után:

A. Az ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése.
B. Ha a lovas, a mögötte láthatóan gyorsabban haladó résztvevő elé bevág lovával, hogy az előzést, ezáltal megakadályozza.

• A verseny során ostor, pálca, sarkantyú nem használható! Szabálytalan lovaglásnak számít, és a versenyből való kizárást vonja maga után különösen:

A. a ló szárral való ütlegelése,
B. a megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata.

A ló és lovas felszerelése

A lovas felszerelése:

- Sarokkal ellátott lovaglócsizma, vagy sarokkal ellátott lovaglócipő lábszárvédővel – kötelező
- lovaglónadrág - kötelező,
- a szervezők által biztosított felső ruházat - kötelező,
- kobak – kötelező,
- gerincvédő – kötelező,
- kesztyű,
- szemüveg.

A ló felszerelése:

- patkó a ló 4 lábán,
- pataharang, bokavédő, lábszárvédő,
- angol típusú sportnyereg hevederrel és kengyelekkel ellátva - kötelező,
- szemellenző nélküli sportkantár - kötelező,
- szügyhám.

• Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a verseny biztonságos lefolyását lehetetlenné teszi vagy kockáztatja, a szervezők a versenyt azonnal leállíthatják.
• A futamra benevezett lónak 4. életévét betöltöttnek kell lennie.
• A versenyben résztvevő lovakon ajánlott a sarokkal ellátott patkó használata.
• A lovasok a helyszínen kitöltenek egy nyilatkozatot, amelyben aláírják, hogy saját felelősségükre versenyeznek és elfogadják a rendezvényen biztosított versenyfeltételeket, bejárták, valamint elfogadták a versenypályát. Ennek értelmében, a szervezők baleset esetén sem a lovas, sem a ló testi sérülése miatt nem vállalnak felelősséget.

A verseny menete

• A futamok résztvevői a kisorsolt számú rajthelyről, segédjük felvezetésével rajtolnak.
• A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.
• A lovasok a versenypálya teljes területét igénybe vehetik a futam során, a lovak és egymás testi épségét nem veszélyeztetve.
• Ha a versenyző a verseny alatt elhagyja a pálya területét, vagy leesik a lováról, az automatikusan a versenyből való kizárást vonja maga után.
• A futam győztese az a ló-lovas páros, aki a versenytáv teljesítése után elsőként halad át a célvonalon.
• A verseny menetét a versenybíróság felügyeli és bírálja el.

Általános rendelkezések

1. A Marosszéki Lófuttatás Szent György Futamának távja kb. 1.400 m.
2. A versenypálya szalaggal zárt.
3. Egy futamban legtöbb 5 versenyző indulhat.
4. A szervezők a versenyre benevezett lovasok és lovak számára biztosítják az ellátást (étkezés, szállás sátorban).**
5. A Nevezési lap kitöltésével, minden versenyző aláírja, hogy a Marosszéki Lófuttatáson való nevezés feltételrendszerét megismerte, megértette és elfogadta.
6. A versenyzők ruházata: saját lovaglónadrág, sarokkal ellátott lovaglócsizma, és a szervezők által biztosított egységes, felső ruházat.
7. Kötelező saját kobak- és gerincvédő használata.
8. A verseny ideje alatt a rendezők sürgősségi orvosi (mentőautó) ellátást biztosítanak a versenyzők számára.
9. A verseny ideje alatt a szervezők állatorvosi szolgálatot biztosítanak a versenyzők számára a lovasok saját költségére.
10. A szervezők patkolókovácsot is biztosítanak a rendezvény ideje alatt, a versenyzők saját költségére.
11. Előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén a szervezők fenntartják a versenykiírás, és a programváltoztatás jogát.
11. A versenyen induló lovast érintő kárért, elmaradt haszonért vagy bármely vagyoni, illetve nem vagyoni hátrányért a szervezők kárpótlást nem biztosítanak, felelősséget nem vállalnak.
12. A rendezők semmilyen balesetért, sérülésért, a lovakban, illetve a felszerelési tárgyakban keletkezett bármely kárért felelősséget nem vállalnak.
13. Szabálysértés esetén történő kizárás miatt a lovas nem követelhet kártérítést.
14. A szabályzatban foglaltak be nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után.

*A versenyen, olyan keverék lovakat is lehet indítani melyek génállományának legalább 25%*-a származási dokumentumokkal igazolható, és abban nincsen angol telivér. Legalább 25%-ig nem igazolható eredetű lovak, ezen a versenyszámon nem vehetnek részt!
**A szervezők által biztosított sátrakban, a szállást igénybe vevő versenyzőnek maga kell gondoskodnia matracról, hálózsákról, takaróról és a sátorozás esetleges más szükségletiről.

Comments are closed